برچسب: جزوه ادبیات

جزوه اموزش تمامی ارایه های ادبی ادبیات

جزوه اموزشی ارایه های ادبی ادبیات – دانلود جزوه ارایه ادبیات

دانلود جزوه ارایه های ادبی ادبیات جزوه ارایه ادبی ادبیات   این جزوه آموزشی آرایه های ادبی از جمله تشبیه و استعاره و تشخیص و سجع و جناس و ترصیع و تضمین و تلمیح و ایهام و تضاد و متناقض نما و اشتقاق و مراعات نظیر و واج آرایی و تکرار و تصدیر و لف […]

جزوه اموزشی ادبیات فارسی دوم دبیرستان

معنی عبارات و اشعار ادبیات فارسی دوم دبیرستان و پاسخ خودآزمایی ها

جزوه اموزشی ادبیات فارسی دوم دبیرستان دانلود جزوه ادبیات فارسی دوم دبیرستان پاسخ خودازمایی های ادبیات فارسی دوم دبیرستان معنی عبارات و اشعار ادبیات فارسی دوم دبیرستان این جزوه اموزشی کاری از فردین احمد خانی دانش آموز چهارم تجربی و محقق زیست شناسی است . جزوه اموزشی مد نظر شامل  : معنی عبارات مهم ادبیات دوم معنی […]

جزوه ادبیات در 10 روز

دانلود جزوه ادبیات برای کنکور – جزوه کنکوری ادبیات

جزوه ادبیات کنکور دانلود جزوه ادبیات کنکور جزوه ادبیاتی که امروز روی سایت قرار گرفته نام اصلیش جزوه ادبیات در ۱۰ روز است . این جزوه فوق العاده است . هر چیز که برای درس ادبیات لازم باشه در این جزوه است . از زبان فارسی گرفته تا لغت و املا و قرابت معنایی و […]