سوالات کنکور کارشناسی ارشد ۹۳

سوالات کنکور کارشناسی ارشد 93Reviewed by alikonkoori on Jul 6Rating: 4.0سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد 93دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 در زیرگروه های علوم پایه و فنی مهندسی و کشاورزی و هنر و علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در سایت علی کنکوری کنکور اسان است

 سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ هنر

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

توجه : منبع سایت انتشارات پردازش میباشد

 

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ انسانی

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۱۰۱ سوالات ارشد زبان‌ و ادبیات‌ فارسی‌ کلید سوالات
۱۱۰۲ سوالات ارشد‌ علوم‌ جغرافیایی کلید سوالات
۱۱۰۳ سوالات ارشد‌ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کلید سوالات
۱۱۰۴ سوالات ارشد زبان‌ عربی کلید سوالات
۱۱۰۵ سوالات ارشد‌ علوم‌ اقتصادی کلید سوالات
۱۱۰۶ سوالات ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی کلید سوالات
۱۱۰۷ سوالات ارشد‌ تاریخ کلید سوالات
۱۱۰۸ سوالات ارشد‌ علوم‌ اجتماعی کلید سوالات
۱۱۰۹ سوالات ارشد فرهنگ ‌و زبان های‌ باستانی‌ کلید سوالات
۱۱۱۰ سوالات ارشد‌ زبان‌شناسی کلید سوالات
۱۱۱۱ سوالات ارشد الهیات‌ و معارف ‌اسلامی ‌- ‌علوم ‌‌قرآن‌ و حدیث‌ کلید سوالات
۱۱۱۲ سوالات ارشد الهیات و معارف ‌اسلامی‌ – فقه و مبانی ‌حقوق‌ اسلامی‌ کلید سوالات
۱۱۱۳ سوالات ارشد الهیات و معارف‌ اسلامی – فلسفه ‌ و کلام ‌ اسلامی ‌ کلید سوالات
۱۱۱۴ سوالات ارشد ‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی – ادیان و عرفان کلید سوالات
۱۱۱۵ سوالات ارشد ‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی(فقه شافعی) کلید سوالات
۱۱۱۶ سوالات ارشد فلسفه‌ کلید سوالات
۱۱۱۷ سوالات ارشد‌ علوم‌ تربیتی ۱‌ کلید سوالات
۱۱۱۸ سوالات ارشد علـوم‌ تربیتی ‌۲ کلید سوالات
۱۱۱۹ سوالات ارشد علوم‌ کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی ‌ کلید سوالات
۱۱۲۰ سوالات ارشد‌ زبان‌ فرانسه کلید سوالات
۱۱۲۱ سوالات ارشد‌ زبان‌ انگلیسی کلید سوالات
۱۱۲۲ سوالات ارشد زبان‌ روسی‌ کلید سوالات
۱۱۲۳ سوالات ارشد علوم تربیتی ۳ کلید سوالات
۱۱۲۴ سوالات ارشد‌ زبان‌ آلمانی کلید سوالات
۱۱۲۵ سوالات ارشد مدیریت جهـانگردی کلید سوالات
۱۱۲۶ سوالات ارشد‌ حقوق‌ کلید سوالات
۱۱۲۷ سوالات ارشد ایرانشناسی کلید سوالات
۱۱۲۹ سوالات ارشد زبان و ادبیات اردو کلید سوالات
۱۱۳۰ سوالات ارشد ‌‌علـوم سیاسی و روابط بین الملل کلید سوالات
۱۱۳۱ سوالات ارشد مطالعات جهان‌ کلید سوالات
۱۱۳۲ سوالات ارشد باستان‌ شناسی‌ کلید سوالات
۱۱۳۳ سوالات ارشد‌ روان شناسی کلید سوالات
۱۱۳۴ سوالات ارشد حسابداری کلید سوالات
۱۱۳۷ سوالات ارشد مطالعات‌ زنان کلید سوالات
۱۱۳۸ سوالات ارشد علوم‌ ارتباطات ‌اجتماعی ‌ کلید سوالات
۱۱۳۹ سوالات ارشد مددکاری‌ اجتماعی ‌ کلید سوالات
۱۱۴۰ سوالات ارشد پژوهش‌ علوم‌ اجتماعی‌ کلید سوالات
۱۱۴۲ سوالات ارشد‌ مدیریت‌ کلید سوالات
۱۱۴۶ سوالات ارشد محیط زیست کلید سوالات
۱۱۴۸ سوالات ارشد مدیـریت‌ اجرایی‌ کلید سوالات
۱۱۵۲ سوالات ارشد مدرسی معارف اسلامی کلید سوالات
۱۱۵۴ سوالات ارشد مطالعات دفاعی – استراتژیک کلید سوالات
۱۱۵۵ سوالات ارشد اطلاعات استراتژیک کلید سوالات
۱۱۵۶ سوالات ارشد آماد کلید سوالات
۱۱۵۷ سوالات ارشد مدیریت بحران کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ علوم‌ پایه

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۲۰۱ سوالات ارشد‌ علوم زمین کلید سوالات
۱۲۰۲ سوالات ارشد ‌‌ژئوفیزیک و ‌هواشناسی‌ کلید سوالات
۱۲۰۳ سوالات ارشد‌ شیمی‌ کلید سوالات
۱۲۰۴ سوالات ارشد فیزیک کلید سوالات
۱۲۰۵ سوالات ارشد فوتونیک کلید سوالات
۱۲۰۶ سوالات ارشد زیست شناسی_علوم سلولی و مولکولی کلید سوالات
۱۲۰۷ سوالات ارشد آمار و کاربردها کلید سوالات
۱۲۰۸ سوالات ارشد ریاضیات و کاربردها کلید سوالات
۱۲۰۹ سوالات ارشد علوم کامپیوتر کلید سوالات
۱۲۱۳ سوالات ارشد زیست شناسی – علوم گیاهی کلید سوالات
۱۲۱۴ سوالات ارشد زیست شناسی – علوم جانوری کلید سوالات
۱۲۱۵ سوالات ارشد محیط زیست دریا کلید سوالات
۱۲۱۶ سوالات ارشد زیست شناسی دریا کلید سوالات
۱۲۱۷ سوالات ارشد علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ – (فیزیک‌دریا) کلید سوالات
۱۲۱۸ سوالات ارشد تاریخ و فلسفه‌ علم‌ کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ فنی و مهندسی

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۲۵۱ سوالات ارشد‌ مهندسی‌ برق کلید سوالات
۱۲۵۳ سوالات ارشد ‌مهندسی‌ نفت کلید سوالات
۱۲۵۵ ‌سوالات ارشد مهندسی پلیمر کلید سوالات
۱۲۵۶ ‌سوالات ارشد مهندسی معماری کشتی کلید سوالات
۱۲۵۷ سوالات ارشد مهندسی‌ شیمی‌ کلید سوالات
۱۲۵۹ سوالات ارشد مهندسی‌ صنایع‌ کلید سوالات
۱۲۶۰ سوالات ارشد مهندسی صنایع‌ کلید سوالات
۱۲۶۲ سوالات ارشد مدیریت در سوانح طبیعی کلید سوالات
۱۲۶۳ سوالات ارشد مهندسی ‌عمران – نقشه‌برداری کلید سوالات
۱۲۶۴ سوالات ارشد ‌مهندسی ‌عمران کلید سوالات
۱۲۶۶ سوالات ارشد دریانوردی کلید سوالات
۱۲۶۷ سوالات ارشد‌ مهندسی‌ مکانیک‌ کلید سوالات
۱۲۶۸ سوالات ارشد‌ مهندسی‌ معدن‌ کلید سوالات
۱۲۷۲ سوالات ارشد‌ مهندسی‌ مواد کلید سوالات
۱۲۷۳ سوالات ارشد نانو فناوری نـانـو مـواد کلید سوالات
۱۲۷۶ سوالات ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT کلید سوالات
۱۲۷۷ سوالات ارشد‌ مهندسی ‌کامپیوتر کلید سوالات
۱۲۷۹ سوالات ارشد‌ مهندسی‌ هوا فضا کلید سوالات
۱۲۸۳ سوالات ارشد مهندسی ‌‌نساجی‌ – تکنولوژی ‌نساجی‌ کلید سوالات
۱۲۸۴ سوالات ارشد مهندسی‌ نساجی – شیمی‌ نساجی‌ و علوم‌ الیاف‌ کلید سوالات
۱۲۸۵ سوالات ارشد بیوتکنولوژی‌ و داروسازی کلید سوالات
۱۲۸۶ سوالات ارشد مهندسی‌ پلیمر – صنایع‌ رنگ‌ کلید سوالات
۱۲۸۷ سوالات ارشد مهندسی ‌طراحی‌ محیط زیست‌ کلید سوالات
۱۲۸۸ سوالات ارشد مدیریت‌ نساجی‌ کلید سوالات
۱۲۸۹ سوالات ارشد مهندسی‌ فرآوری‌ و انتقال‌ گاز کلید سوالات
۱۲۹۰ سوالات ارشد مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت کلید سوالات
۱۲۹۲ سوالات ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کلید سوالات
۱۲۹۳ سوالات ارشد مهندسی شیمی – بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) کلید سوالات
۱۲۹۴ سوالات ارشد ایمنی صنعتی کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد گروه‌ کشاورزی

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۳۰۱ سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری کلید سوالات
۱۳۰۲ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی آب کلید سوالات
۱۳۰۳ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات کلید سوالات
۱۳۰۴ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی کلید سوالات
۱۳۰۵ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی کلید سوالات
۱۳۰۶ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – ترویج و آموزش کشاورزی کلید سوالات
۱۳۰۷ سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری کلید سوالات
۱۳۰۸ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – علوم خاک کلید سوالات
۱۳۰۹ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی دام و طیور کلید سوالات
۱۳۱۰ سوالات ارشد مهندسی تولیدات گیاهی کلید سوالات
۱۳۱۱ سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – شیلات کلید سوالات
۱۳۱۲ سوالات ارشد سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – چوب کلید سوالات
۱۳۱۳ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی کلید سوالات
۱۳۱۴ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – حشره شناسی کشاورزی کلید سوالات
۱۳۱۵ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – بیماری شناسی گیاهی کلید سوالات
۱۳۱۷ سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست کلید سوالات
۱۳۱۹ سوالات ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم کلید سوالات
۱۳۲۱ سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – مدیریت و همزیستی با بیابان کلید سوالات
۱۳۲۲ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – مکانیزاسیون کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۳ سوالات ارشد مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی کلید سوالات
۱۳۲۴ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – بیوتکنولوژی در کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۵ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی کلید سوالات
۱۳۲۶ سوالات ارشد مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف‌ های هرز کلید سوالات
۱۳۲۷ سوالات ارشد مدیریت کشاورزی کلید سوالات
۱۳۲۸ سوالات ارشد مهندسی فضای سبز کلید سوالات

رشته‌ های‌ امتحانی‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

 

کد رشته امتحانی نام رشته امتحانی
۱۵۰۱ سوالات ارشد انگل شناسی دامپزشکی کلید سوالات
۱۵۰۲ سوالات ارشد فیزیولوژی دامپزشکی کلید سوالات
۱۵۰۴ بسوالات ارشد افت شناسی دامپزشکی کلید سوالات
۱۵۰۵ سوالات ارشد باکتری شناسی دامپزشکی کلید سوالات
۱۵۰۶ سوالات ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی کلید سوالات
۱۵۰۷ سوالات ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کلید سوالات
۱۵۰۸ سوالات ارشد بهداشت آبزیان کلید سوالات
۱۵۰۹ سوالات ارشد بیوشیمی بالینی کلید سوالات
علی کنکوری

admin

I am studying at Sharif University of Technology. I like to help people!

5 comments

 1. amin

  مرسی سایت خیلی خوبی دارین
  موفق باشین

  پاسخ دادن
  1. خواهش میکنم
   شما هم موفق باشین با احترام

   پاسخ دادن
 2. سایتتون عالیه به نظرم اگه بی نظیر نباشه کم نظیر هست.انشاالله که ادامه بدید.فوق العاده بود و خیییلییییی مفید

  پاسخ دادن
 3. با سلام و احترام وبلاگ بسیار مفیدی دارید
  حتما از وبلاگتون استفاده میکنم
  می خوام ارشد آزمون بدم

  پاسخ دادن
  1. خواهش میکنم
   هر کمکی از دستم بر بیاد انجام میدم

   پاسخ دادن

Write a Reply or Comment